Penningmeester in het Dagelijks Bestuur van de parochie

Omschrijving


Het Parochie Bestuur bestaat uit vertegenwoordigers van de vijf parochiekernen en een Dagelijks Bestuur. De parochie bestaat uit 5 locatiekernen; Nootdorp, Pijnacker, Bergschenhoek, Bleiswijk en Berkel Rodenrijs. Iedere locatie heeft een decentrale penningmeester, vaak ondersteund door een medewerker financiële administratie. De Dagelijks Bestuur penningmeester coördineert de consolidatie- en de algemene administratie.


De penningmeester heeft met name parochie brede financieel-bestuurlijke zaken in zijn/haar pakket en is eindverantwoordelijk voor de financiële administratie. Rapportage vind plaats via Dagelijks- en parochie brede bestuur; alsmede contact richting Bisdom Rotterdam.
 De decentrale penningmeesters zijn vrijwilligers van de parochie en wordt aangestuurd door de penningmeester van de Parochie.  


De penningmeester:  

 • is verantwoordelijk voor het opstellen van de jaarbegroting en financiële administratie
 • is verantwoordelijk voor het bewaken van de budgetten ; tezamen met de lokale penningmeesters
 • is verantwoordelijk voor het opstellen van de rekening en verantwoording  
   gebaseerd op Exact
 • is eerste aanspreekpunt voor externen, zoals o.a. het Bisdom, financiële instellingen, belastingdienst, pensioenverzekeraars.
 • draagt zorg voor het opstellen, aanscherpen en  bewaken van financieel administratieve procedures
 • coördineert betaling autorisaties > 1.000 euro vanuit de parochie
 • stuurt de decentrale penningmeesters aan en coördineert het kwartaal penningmeesteroverleg
 • woont de maandelijkse vergadering van het parochiebestuur bij 
   en het maandelijks |Dagelijks Bestuur overleg
 • draag zorg voor de actie Kerkbalans - houdt financieel toezicht op de financiën en de administratieve organisatie van de parochie.

 Van de penningmeester wordt verwacht dat hij/zij:       


-        in staat is ten dienste van het integrale beleid van de parochie te denken en te handelen        
-        aantoonbaar financieel deskundig is   
-        aantoonbaar over bestuurlijke kwaliteiten beschikt 
-        kan samenwerken met en leidinggeven aan administrateurs en vrijwilligers  
-        functioneert op strategisch niveau, maar een "hands-on" aanpak heeft 


Wie zijn wij
?


De parochie is een open netwerk van groepen en individuen en richt zich nadrukkelijk ook op hen die niet tot de vaste kerngroepen binnen de parochiekernen behoren.


In onze parochie zijn vele vrijwilligers actief. het is de kracht van onze parochie waarin sommige werkgroepen heel lokaal actief zijn en anderen juist brede initiatieven kunnen ontplooien in de gehele parochie. En, inderdaad, er is altijd plaats voor meer vrijwilligers


Wij zijn een parochie waar toekomst in zit en waarin Gods liefde voor allen centraal staat.


 


 

Contact

Reageer op deze vacature

Details

Dienst Financieel/Penningmeester
Categorie Inwoners van de Gemeente
Regio Pijnacker-Nootdorp-Delfgauw
Periode Vanaf 19-10-2021
Frequentie Onregelmatig
Code V001.014

Eigenschappen

Vervoer benodigd Nee
Ervaring gewenst Ja
VOG gevraagd Ja