Privacy statement

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. De SWOP heeft, waar nodig, de noodzakelijke maatregelen genomen om te voldoen aan deze nieuwe wetgeving. Er verandert niets fundamenteels aan de manier waarop we met uw gegevens omgaan, dat deden we altijd al heel zorgvuldig. Graag informeren wij u hierover.

Privacyverklaring
SWOP-privacyverklaring: wat wij doen met de persoonsgegevens van onze bezoekers, klanten, commissieleden, sollicitanten en overige relaties. Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Om onze activiteiten goed te kunnen uitvoeren is het soms nodig om persoonsgegevens van u te verwerken. Persoonsgegevens zijn gegevens die informatie verstrekken over een individueel persoon, zoals contactgegevens, maar ook financiële gegevens of gegevens over andere privacygevoelige zaken. Uiteraard hebben wij maatregelen genomen om te voldoen aan de nieuwe wetgeving.

Als wij persoonsgegevens verwerken, doen wij dat altijd zorgvuldig en in overeenstemming met de wet en ons aangescherpte interne privacy beleid (Protocol verwerking persoonsgegevens, privacy beleid en datalekken). De basisbeginselen van ons interne privacy beleid zijn:

  • We vertellen u altijd wat wij doen met uw gegevens en hoe u bijvoorbeeld uw recht op inzage en bezwaar kunt uitoefenen.

  • We gebruiken de gegevens alleen voor het doel waarvoor wij ze hebben verzameld (zoals uitvoering overeenkomst, relatiebeheer, klantenadministratie en marketing).

  • We verzamelen, gebruiken en bewaren niet meer gegevens dan wij nodig hebben om het doel te bereiken waarvoor wij de gegevens hebben verkregen en alleen als er geen andere manier is om hetzelfde doel te bereiken.

  • Hoe privacygevoeliger de informatie, des te minder gebruik wij maken van de gegevens.

  • We nemen passende beveiligingsmaatregelen tegen verlies van of onbevoegde toegang tot de persoonsgegevens.

  • We verstrekken uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de dienstverlening en wij voldoende waarborgen krijgen voor de bescherming van uw gegevens. De derde partij is opgenomen in een verwerkersregister en tekent een ‘verwerkersovereenkomst’.

Uw rechten: U heeft de mogelijkheid om de gegevens die we van u opslaan in te zien, aan te (laten) passen of te laten verwijderen. In elke e-mailnieuwsbrief die we u sturen, kunt u zich met 2 klikken uitschrijven.

  • Alle medewerkers zijn op de hoogte dat zij zorgvuldig met uw gegevens moeten omgaan met persoonsgegevens bij uitvoering van hun werkzaamheden.

  • Alle vrijwilligers zijn en worden eveneens op de hoogte gebracht van de aangescherpte privacy wetgeving.

We vertrouwen erop u met dit bericht voldoende te hebben geïnformeerd over het vernieuwde privacy beleid. Mocht u naar aanleiding van dit bericht nog vragen hebben, dan kunt u contact met ons opnemen via info@swop.nl.